Rasadnik MIND
Ljubić, Čačak
Rasadnik logo
Proizvodnja sertifikovanog sadnog materijala
voća, vinove loze, starih sorti voća i ukrasnog bilja