VINOVA LOZA

STONE SORTE
 • Demir kapija, Gročanka, Kardinal, Muskat Hamburg, Muskat Italia, Afusali, Moldava

VINSKE SORTE
 • Italijanski rizling, Rajnski rizling, Šardone, Vranac, Prokupac, Frankovka


STARE VRSTE VOĆA

JABUKA
 • Budimka (podloga M-29, stara zimska sorta jabuke)
 • Kožara (podloga M-29, stara zimska sorta jabuke)
 • Kolačara (podloga M-29, stara zimska sorta jabuke)
 • Ilinjača (podloga M-29, stara zimska sorta jabuke)

KRUŠKA
 • Vidovača (podloga – divlja kruška, rana stara sorta kruške)
 • Lubeničarka (podloga – divlja kruška, stara sorta crvenog mezokarpa)
 • Karamanka (podloga – divlja kruška, vreme zrenja je u avgustu, stara sorta karakterističnog mirisa)
 • Mednik (podloga – divlja kruška, letnja stara sorta slatkog ukusa, po čemu je i dobila naziv)
 • Takiša (podloga – divlja kruška, stara sorta za prvljenje vodnjike i za sušenje)